Mahlers Trea med Kungliga Hovkapellet

Mahlers Trea med Kungliga Hovkapellet
Mahlers Trea med Kungliga Hovkapellet
Mahlers tredjesymfoni är med sina ca 90 minuter hans längsta, men också kanske mest extroverta. Inspirerad av tyska folksagor ville han ge visionen av en värld vars smärta och längtan kan mildras av det himmelska paradiset. En symfoni måste vara som världen, menade han, och omfamna allt. För Mahler var naturen viktig, och han använder ljudbilder från den för att illustrera vad han menar. Men det är inte en naturskildring som i Beethovens Pastoralsymfoni, och ingen behaglig promenad. Nej hos Mahler står den lilla människan mitt i dånet och sjunger sitt ”O människa, se upp!”. Naturen är död och förintelse, men också kärlek och glädje. En symfoni som är som världen, helt enkelt. Gosskören har tidigare medverkat i Mahlers Trea, senast 2015 i Berwaldhallen. Här tolkas musiken av Kungliga Hovkapellet från Operan med Lawrence Renes som dirigent.
Client: Konserthuset
Date: 23 mars 2017
Categories: