Dirigent

Dirigent Tony Margeta

Tony Margeta är Gosskörens dirigent sedan augusti 2017. Han är född och uppvuxen i Göteborg, inledde sin musikaliska bana i Göteborgs Domkyrkas Gosskör som 7-åring. Han medverkade där till 1993, de sista tre åren som körledarassistent till Birgitta Persson, som tog initiativet till att börja utbilda Tony i kördirigering. Efter tiden i gosskören vidtog studier med musiklärarinriktning på Musikhögskolan i Göteborg där han också fick sin körpedagogutbildning med studier för bl.a. Jan Yngwe och Gunnar Eriksson.

2004-2015 var Tony konstnärlig ledare och dirigent för Falu Kammarkör med vilka han har rönt flera framstående placeringar vid internationella körtävlingar i Europa. I mars 2015 vann Falu Kammarkör under Tonys ledning körtävlingen i Bad Krozingen i Tyskland.
Under våren 2014 tillträdde Tony som dirigent och konstnärlig ledare för La Cappella. Med La Cappella har han deltagit i Voci dal Lido, en in­ter­nationell körtävling i Italien, samt Grieg International Choral Festival i Bergen med både kategorivinster och Grand Prixseger (Italien) som resultat.

Sedan 2015 arbetar Tony som körpedagog och musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser.