Stödmedlem

Stödmedlem

none

Adolf Fredriks Gosskör verkar för och bidrar till att den svenska gosskörstraditionen förs vidare samtidigt som vi eftersträvar att vara en representativ förebild för svensk ungdom.

Ett av körens uttalade mål är att öka turnéverksamheten. Kören finansieras främst genom sin konsertverksamhet och anslag, men för att klara de målen behöver vi få in mer medel. Det stora stödet kören och sångarna får genom att ni besöker våra konserter och bjuder med era vänner och bekanta är förstås av oerhörd vikt för kören!

Ytterligare ett sätt att stötta kören är att bli stödmedlem.

Sätt in 100 kr (eller annat valfritt belopp) på plusgiro 43 79 50 - 9. Glöm inte att ange namn och adress.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *