Dirigent

Dirigent Anna Karin Schäfer

Anna Karin Schäfer är vik Dirigent för AFG denna termin.

Hon har jobbat som professionell Sångerska i över 20 år och har sjungit som professionell korist både i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör.

Anna Karin jobbar som Musiklärare på Adolf Fredriks musikklasser. Hon har stor erfarenhet som Körledare och anlitas ofta även som sångteknikcoach till körer då hon också är utbildad Sångpedagog på KMH. 

” Att få arbeta med AFG är verkligen en ynnest. Det är så viktigt att killar får sjunga och utvecklas tillsammans i sången, i synnerhet under tonåren, så att vi förvaltar de manliga rösterna på bästa sätt eftersom de har en så viktig del i att föra arvet vidare med det fantastiska svenska körlivet vi har. AFG håller en mycket hög musikalisk nivå vilket också gör gossarna till förebilder för andra i hur vacker klang och utmanade stycken en kör, redan i denna unga ålder, kan framföra”.