Om oss

Om Adolf Fredriks gosskör

Adolf Fredriks Gosskör är en av Adolf Fredriks Musikklassers två representationskörer.

Adolf Fredriks Musikklasser är en grundskola (årskurs 4-9) med profil körsång. Utöver vad som ingår i grundskolans läroplan får de ca 1100 eleverna vid Adolf Fredriks Musikklasser fördjupade kunskaper i sångteknik, musikteori, musikhistoria, traditionell och otraditionell körrepertoar och konsertframträdanden.

Adolf Fredriks Musikklasser finns två representationskörer – Adolf Fredriks Gosskör och Adolf Fredriks Flickkör. I körerna sjunger elever som vill satsa ännu mer på ensemblesång och röstutveckling. Körerna repeterar två eftermiddagar i veckan efter skoltid. De båda körernas ekonomi bygger på konsertintäkter och företagssjungningar samt bidrag från Adolf Fredriks Musikklasser, Ungikör och andra stiftelser.

Gosskören bildades 1965 av musikdirektör Jan-Åke Hillerud, som ledde kören till 1997. Under hans ledning utvecklades verksamheten till en högkvalitativ kör med god renommé. Efter ett uppehåll i verksamheten startades Gosskören igen 2001 av Christoffer Holgersson och han var dess dirigent fram till 2009 då Pelle Olofson tog över ledarskapet. 2017 tillträdde Tony Margeta som ny dirigent och konstnärlig ledare. Hösten 2023 blev Anna Karin Schäfer körens nya tillförordnade dirigent och ledare som tillsvidare vikarie.

Som elev i Adolf Fredriks Musikklasser har man möjlighet att göra ett inträdesprov för att komma med i kören. Kören består idag av ca 60 pojkar och unga män i årskurs 4-9 och är indelad i sopran, alt, tenor och bas.

Adolf Fredriks Gosskör har en bred repertoar som sträcker sig från renässans och barock fram till den moderna musiken. Utöver det rent musikaliska har kören också för vana att göra scenshower och blandar gärna in sceniska inslag i repertoaren.

Adolf Fredriks Gosskör är en väletablerad kör med en lång rad framträdanden bakom sig. Kören har jobbat med Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, medverkat i konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester samt med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. Kören har också medverkat i TV, bland annat vid Prins Nicolas dop, Melodifestivalen, Skavlan och Nyhetsmorgon.

Under åren har konsertturnéer gjorts till bl.a. USA, Italien, Estland, Tyskland, Slovenien och Japan och kören har även spelat in ett flertal album.

Förutom regelbunden konsertverksamhet med a capella och orkestermusik är Adolf Fredriks Gosskör även flitigt anlitad för sång vid konferenser och företagsevenemang. Sommaren 2019 deltog Gosskören i European Choir Games i Göteborg där kören tävlade mot 190 körer från hela världen. Gosskören erhöll där flera guldmedaljer och framstående placeringar.

Sedan sommaren 2021 har kören varit på sommarturné till Gotland, släppt musik på Spotify, haft ett antal företagssjungningar samt sin traditionsenliga julkonsert ”Strålande Jul”. Under våren 2022 deltog kören vid Taubesällskapets årsstämma och fick motta Ullmans Stiftelses kulturpris. Man har även hunnit med en Vårkonsert och en konsertturné till Dalarna och Närke. Under hösten 2022 medverkade kören i konserthusets uppsättning av Carmina Burana tillsammans med Kungliga Filharmonikerna och Eric Ericssons Kammarkör under ledning av Ryan Bancroft. Under 2023 var kören med i uppsättningen av Wilhem Stenhammars sången i Berwaldhallen under leding av Patrik Ringborg.

Vi den årliga höstkonserten tillsammans med Adolf Fredriks Flickkör mottog körerna Bifrostordens stipendium från Ruby och Lars Ullmans stiftelse.

Jan-Åke Hillerud

Några händelser i körens historia

2023 Wilhelm Stenhammars Sången med Eric Ericssons kammarkör, Radiokören och Radiosymfonikerna i Berwaldhallen
2023 Anna Karin Schäfer tar över som tf dirigent och konstnärlig ledare
2023 Bifrostordens stipendium från Ruby och Lars Ullmans stiftelse
2023 Turné i Slovenien med konserter i bland annat Ljubljana och Koper
2023 Fynsk forår av Carl Nielsen med  Radiokören och Radiosymfonikerna i Berwaldhallen
2022 Bifrostordens stipendium från Ruby och Lars Ullmans stiftelse
2022 Carmina Burana tillsammans med Kungliga Filharmonikerna och Eric Ericssons Kammarkör
2022 Konsertturné till Dalarna och Närke
2022 Kören mottar Taubesällskapets kulturpris i samverkan med Ruby och Lars Ullmans Stiftelse
2021 Konserturné till Gotland
2019 Kören deltar i European Choir Games i Göteborg
2017 Tony Margeta tar över som dirigent
2016 Turné i Japan med konserter i Tokyo och Nagano
2015 Kören sjunger på Prins Nicolas dop i Drottningholmskyrkan
2015 Kören medverkar vid ”International Boys Choir Festival” i Tartu, Estland
2015 Fredrik Winberg tar över som tf. dirigent
2015 AFG 50 år – Jubileumskonsert
2014 Medverkan vid ”Festival Zelioli” i Lecco, Italien.
2014 Kören sjunger in våren i Nyhetsmorgon, TV4
2013 Skivinspelning Cantate Domino
2013 Medverkan i 3rd Baltic and Nordic Boys Choir Festival i Helsingfors
2013 Kören sjunger tillsammans med Loreen i Melodifestivalfinalen
2013 Brittens ”Vårsymfoni” i Berwaldhallen med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester
2010 Skivan ”Sacred and Profane”, med rytmisk musik
2010 Konsertturné i Frankrike, bl a konsert i Salle Olivier Messiaen, som sändes i fransk radio.
2009 Pelle Olofson tar över som dirigent
2009 Konsertturné på Gotland
2007 Julskivan ”In the Bleak Mid Winter”
2006 ”Pojkar möter Flickor”. Sverigeturné med Adolf Fredriks Flickkör
2005 40-årsjubileum i Immanuelskyrkan
2004 Medverkan vid Tolosa Choral Contest i Spanien
2003 Turné till Tyskland
2001 Kören återuppstår med Christoffer Holgersson som dirigent