Välkommen till Adolf Fredriks gosskör!

Adolf Fredriks Gosskör är en av de två profilkörerna vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm, den andra är Adolf Fredriks Flickkör.

Kören består idag av ca 60 pojkar och unga män i årskurs 5-9 och är indelad i sopran, alt, tenor och bas.

Kontakta Oss

Adof Fredriks Gosskör
Dirigent Tony Margeta
Tel: 070-278 75 39
Email: info@afboyschoir.se