Välkommen till Adolf Fredriks gosskör!

Adolf Fredriks Gosskör är en representationskör vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Kören består av 60 pojkar och unga män i årskurs 5-9 och är indelad i sopran, alt, tenor och bas.

Adolf Fredriks Musikklasser är en grundskola (årskurs 4-9) med profil körsång. Utöver läroplanen får  eleverna vid Adolf Fredriks Musikklasser fördjupade kunskaper i sångteknik, musikteori, musikhistoria, traditionell och otraditionell körrepertoar och konsertframträdanden.

Adolf Fredriks Gosskör har en bred repertoar som sträcker sig från renässans och barock fram till den moderna musiken. Utöver det rent musikaliska har kören också för vana att göra scenshower och blandar gärna in sceniska inslag i repertoaren.

Adolf Fredriks Gosskör är en väletablerad kör med en lång rad framträdanden bakom sig. Kören har jobbat med Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, medverkat i konserter med Sveriges Radios Symfoniorkester samt med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker.

Kontakta Oss

Adof Fredriks Gosskör
Vik. Dirigent Anna Karin Schäfer
Email: info@afboyschoir.se