Home

Kommande konsert

Om oss

Om Adof Fredriks Gosskör

none

Adolf Fredriks Gosskör är en av de två profilkörerna vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm, den andra är Adolf Fredriks Flickkör.

Kören består idag av ca 60 pojkar och unga män i årskurs 5-9 och är indelad i sopran, alt, tenor och bas. Pojkar i årskurs 4 sjunger under sitt första år i Preparandkören för att sedan söka till Gosskören.